CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: VšĮ Jonavos ligoninė
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2020-08-26
Paskelbimo data: 2020-07-19

Pirkimo vykdytojas: VšĮ Jonavos ligoninė
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2020-09-16