CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Lietuvos bankas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2019-12-13
Paskelbimo data: 2019-11-10

Pirkimo vykdytojas: Lietuvos bankas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2020-02-14