CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: VšĮ „Kaunas 2022“
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2020-05-29
Paskelbimo data: 2020-05-22