CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: LR energetikos ministerija
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2020-12-21
Paskelbimo data: 2020-11-17

Pirkimo vykdytojas: LR energetikos ministerija
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2020-12-19

Pirkimo vykdytojas: LR Energetikos ministerija
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2021-03-21