CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2020-10-16
Paskelbimo data: 2020-09-28

Pirkimo vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2020-10-14