CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: AB „Kelių priežiūra“
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2020-07-01
Paskelbimo data: 2020-05-20

Pirkimo vykdytojas: AB „Kelių priežiūra“
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2020-06-18

Pirkimo vykdytojas: AB „Kelių priežiūra“
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2020-06-28

Pirkimo vykdytojas: AB „Kelių priežiūra“
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2020-08-01