CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: AB „Kelių priežiūra“
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2020-05-07
Paskelbimo data: 2020-03-29

Pirkimo vykdytojas: AB „Kelių priežiūra“
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2020-05-02

Pirkimo vykdytojas: AB „Kelių priežiūra“
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2020-10-18