CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: AB "Lietuvos geležinkeliai"
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2020-03-12
Paskelbimo data: 2020-02-18

Pirkimo vykdytojas: AB "Lietuvos geležinkeliai"
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2020-03-02