CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2020-06-30
Paskelbimo data: 2020-04-24


Pirkimo vykdytojas: UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2021-04-03