CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Lietuvos kariuomenė
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2018-08-13
Paskelbimo data: 2018-07-05

Pirkimo vykdytojas: Lietuvos kariuomenė
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2019-01-11