CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Valstybės tarnybos departamentas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2019-01-16
Paskelbimo data: 2018-12-08