CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: UAB Verslo aptarnavimo centras
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2019-09-27
Paskelbimo data: 2019-09-12

Pirkimo vykdytojas: UAB Verslo aptarnavimo centras
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2019-09-20