CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: UAB Verslo aptarnavimo centras
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2019-07-24
Paskelbimo data: 2019-07-11