CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: UAB"Aukštaitijos vandenys"
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2019-10-31
Paskelbimo data: 2019-10-21