CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: AB „Amber Grid”
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2019-09-25
Paskelbimo data: 2019-08-23

Pirkimo vykdytojas: AB „Amber Grid”
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2019-11-28