CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: AB "Lietuvos geležinkeliai"
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2019-11-22
Paskelbimo data: 2019-11-11

Pirkimo vykdytojas: AB "Lietuvos geležinkeliai"
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2019-11-21