CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: UAB"Aukštaitijos vandenys"
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2019-09-03
Paskelbimo data: 2019-07-26

Pirkimo vykdytojas: UAB"Aukštaitijos vandenys"
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2019-08-20