CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Lietuvos kariuomenė
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2019-06-10
Paskelbimo data: 2019-04-28

Pirkimo vykdytojas: Lietuvos kariuomenė
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2019-05-24