CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: VĮ Registrų centras
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2020-01-16
Paskelbimo data: 2019-12-31

Pirkimo vykdytojas: VĮ Registrų centras
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2020-01-13