CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Lietuvos bankas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2019-05-06
Paskelbimo data: 2019-02-07


Pirkimo vykdytojas: Lietuvos bankas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie sutarties skyrimą
Paskelbimo data: 2019-07-21