CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Lietuvos kultūros institutas
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2018-01-25
Paskelbimo data: 2018-01-08

Pirkimo vykdytojas: Lietuvos kultūros institutas
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2018-01-23