CVPP

Dokumento grupė

Pirkimo vykdytojas: Lietuvos dailės muziejus
Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2018-01-04
Paskelbimo data: 2017-12-15

Pirkimo vykdytojas: Lietuvos dailės muziejus
Skelbimo tipas: Pataisyta

Pirkimo vykdytojas: Lietuvos dailės muziejus
Skelbimo tipas: Pataisyta
Paskelbimo data: 2017-12-27