CVPP

Mažos vertės skelbimas

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB Lietuvos paštas
121215587
J. Balčikonio g. 3
Vilnius
03500
LT
Asmuo ryšiams: Daina Puodžiūnienė
Telefonas: +370 69876891
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.post.lt

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=752017
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu

II dalis: Pirkimo objektas ir kita informacija

II.1)

Pavadinimas

Nekilnojamojo turto įvertinimo dėl pardavimo paslaugos
II.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

70000000  -  Nekilnojamojo turto paslaugos
II.3)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.5)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-03-07
Vietos laikas:  10:00

III dalis: Papildoma informacija

III.1)

Papildoma informacija

PASTABA: Prašome tiekėjų atkreipti dėmesį, kad Techninės specifikacijos 1 priede yra konfidenciali informacija, dėl to, pagal specialiųjų pirkimo sąlygų:
1.12 p. Tiekėjai, norintys gauti Techninės specifikacijos, priedą Nr.1 „NT sąrašas KONFIDENCIALU“, kuriame pateikiama informacija tiekėjui apie Pirkėjo turtą, kuris gali būti vertinamas (pateikti NT adresai, unikalūs Nr., plotai, priskirti valstybinės žemės sklypai), iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip dviem darbo dienom, privalo pasirašyti Sutartį Dėl konfidencialumo informacijos apsaugos (toliau - Konfidencialumo sutartis) (7 priedas). Pirkėjas reikalauja, kad kartu su Konfidencialumo sutartimi Tiekėjas pateiktų dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo (jeigu jis ne Tiekėjo vadovas), kuris pasirašė Konfidencialumo sutartį, turėjo teisę (jam buvo suteikti įgaliojimai) pasirašyti minėtą dokumentą.
1.13 p. Pirkėjas, gavęs pasirašytą Konfidencialumo sutartį (7 priedas) ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo, jeigu jis ne Tiekėjo vadovas, turėjo teisę (jam buvo suteikti įgaliojimai) pasirašyti Konfidencialumo sutartį, nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną pateiks Tiekėjui Techninės specifikacijos priedą Nr.1 „NT sąrašas KONFIDENCIALU“.
III.2)

Paskelbimo data

2024-02-28

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu)
Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?