CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
31152
LT
Asmuo ryšiams: Jekaterina Lagodina
Telefonas: +370 64618980
El. paštas: Lagodina@iae.lt
NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  IAE eksploatacijos nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Pramoninių dulkių siurblių bei oro kompresorių pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

42999100  -  Nebuitiniai dulkių siurbliai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pramoniniai dulkių siurbliai atliekoms surinkti VĮ Ignalinos AE technologinės įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo vietose.
Mobilieji suslėgtojo oro kompresoriai bus naudojami atliekant išmontavimo darbus VĮ Ignalinos AE ir galintys užtikrinti plazminio pjovimo įrangos veikimą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  41055.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Pramoninių dulkių siurblių pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42999100  -  Nebuitiniai dulkių siurbliai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pramoninių dulkių siurblių pirkimas.
Perkamos prekės:
Pramoniniai dulkių siurbliai - 6 kompl.;
Atsarginiai pagrindinio filtravimo elementai - 12 vnt.;
Atsarginiai papildomo filtravimo elementai - 12 vnt.;
Atsarginės įsiurbimo žarnos su movomis - 6 vnt.;
Atsarginių atliekų surinkimo maišai - 300 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Ignalinos programos dotacija 1A.21/01/ADA.23
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Mobilųjų suslėgtojo oro kompresorių pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42123400  -  Oro kompresoriai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Mobilųjų suslėgtojo oro kompresorių pirkimas.
Perkamos prekės:
Kompresorius - 4 kompl.;
Oro paruošimo blokas - 4 kompl.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Ignalinos programos dotacija 1A.21/01/ADA.23

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2023/S 074-221342
2023-689540

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: PSt-12(13.66E)

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Pramoninių dulkių siurblių bei oro kompresorių pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2024-01-04
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Atomeksim"
300503289
Festivalio g. 10
Visaginas
LT-31144
LT
Telefonas: +370 65524920
NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  41055.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: Mobilųjų suslėgtojo oro kompresorių pirkimas.

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama. Pasiūlymai turi būti rengiami lietuvių kalba, išskyrus jei pažymos, diplomai, sertifikatai, pagrindžiantys tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą ar atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ar techniniai aprašai ir analogiški dokumentai, įrodantys siūlomų paslaugų techninių parametrų atitikimą techninių užduočių reikalavimams, yra išduoti kita kalba nei lietuvių ar anglų ar rusų, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertimas į lietuvių ar anglų ar rusų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468765
Faksas: +370 45468583

VI.5)

Paskelbimo data

2024-01-23

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?