CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Lietuvos geležinkeliai"
110053842
Geležinkelio g. 16
Vilnius
02100
LT
Asmuo ryšiams: Rasa Jasmantienė
Telefonas: +370 61595899
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.litrail.lt

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.6)

Pagrindinė veikla

Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

25391 Prieiga prie kaupiamųjų kelynų (GPĮ)
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

70220000  -  Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Prieiga prie kaupiamųjų kelynų (GPĮ)
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Vertė be PVM:  6883016.25  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

70220000  -  Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Prieiga prie kaupiamųjų kelynų (GPĮ)
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Sutartis sudaroma AB "LTG Cargo" vardu ir naudai.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties
    • konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių
Paaiškinimas
GTK 23 str. nustatyta, kad viešąją geležinkelių infrastruktūrą patikėjimo teise valdo, naudoja, ja disponuoja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoja – LTG viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijoms vykdyti įsteigta dukterinė bendrovė – LTG Infra. GTK 5 str. nustatyta, kad viešoji geležinkelių infrastruktūra ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausantys geležinkelių paslaugų įrenginiai negali būti perleisti nuosavybės teise kitiems asmenims. Dėl šios priežasties, žemiau išvardintų paslaugų tiekėjas yra vienintelis, LTG Infra. Svarbu, jog LTG Cargo GPĮ paslaugas gali įsigyti tik iš tiekėjų, kurie nurodyti GPĮ paslaugų tiekėjų viešajame sąraše , kuriame šiuo metu, apart LTG Infra, nėra kitų lygiaverčių rinkos dalyvių, galinčių visa apimtimi suteikti LTG Cargo perkamas GPĮ paslaugas.
Įvertinus GTK nuostatas, konstatuotina, kad GPĮ paslaugos gali būti teikiamos geležinkelio viešojoje infrastruktūroje, kuri šiuo metu GTK ir vidinių teisės aktų pagrindu valdoma išimtinai LTG Infra. Atitinkamai siekiamos įsigyti GPĮ paslaugos turi būti perkamos iš vienintelio paslaugų teikėjo, turinčio technines galimybes teikti nurodytas GPĮ paslaugas LR teritorijoje. Pažymėtina, kad pagrįstų alternatyvų, t. y. viešojo ar privataus sektoriaus paslaugų teikėjų, galinčių teikti šias GPĮ paslaugas LTG Cargo naudojamų sąstatų dydžiui ir kiekiui, nėra.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

2023-000000

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SC-402/2023

Pavadinimas: 25391 Prieiga prie kaupiamųjų kelynų (GPĮ)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-12-08
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

AB "LTG Infra"
305202934
Geležinkelio g. 2
Vilnius
LT
El. paštas: info@ltginfra.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  6883016.25  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus Apygardos teismas
01501
Vilnius
LT
Telefonas: +370 70668369

VI.5)

Paskelbimo data

2024-01-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?