CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
188708224
Rinktinės g. 50
Vilnius
09318
LT
Asmuo ryšiams: Justyna Žareiko
Telefonas: +370 52401713
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vrsa.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=757756
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Gyvenamosios paskirties pastato (7.4), Darbininkų g. 16, Lygialaukio k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav., modernizavimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Vilniaus rajono savivaldybės administracija numato pirkti Gyvenamosios paskirties pastato (7.4), Darbininkų g. 16, Lygialaukio k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav., modernizavimo darbus. Vykdomas centralizuotas pirkimas, sutartį su pirkimo laimėtoju sudarys Paberžės socialinės globos namai.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 991735.54  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Darbininkų g. 16, Lygialaukio k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija numato nupirkti Gyvenamosios paskirties pastato (7.4), Darbininkų g. 16, Lygialaukio k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav. modernizavimo darbus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 991735.54  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 15
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Numatoma galimybė pratęsti sutarties galiojimo terminą iki 2 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą (OL 2016 L 3, p. 16), kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7. Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, gali naudoti s Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti atviro konkurso sąlygose.
Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, tiekėjas pasiūlyme kartu su tiekėjo EBVPD privalo pateikti ir šių subjektų (išskyrus kvazisubtiekėjus) EBVPD, patvirtinančius, kad nėra pagrindo jų pašalinti iš pirkimo dėl pirkimo dokumentuose nurodytų pašalinimo pagrindų. Kiekvienas ūkio subjektas užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD. Kvazisubtiekėjai nebus tikrinami dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.
Perkančioji organizacija nereikalauja, kad EBVPD pateiktų pasiūlymo metu žinomi subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, taip pat tretieji asmenys, kurie tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį. Tiekėjas, neprivalo teikti jų EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Užstato vertė: 4 procentai nuo sutarties vertės (be PVM).
Rangovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš įsipareigojimų pvz. praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą daugiau nei 90 kalendorinių dienų, nepasirašius statybvietės perdavimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, nepateikus garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento ir dėl kitų esminių Sutarties pažeidimų, Užsakovas turi teisę pasinaudoti užtikrinimu.
Kiti prievolių užtikrinimo būdai: delspinigiai (0,02 %) nuo neatliktų darbų kainos dydžio už kiekvieną uždelstą dieną.
Užsakovas, pasirašęs Techninio prižiūrėtojo pavizuotus atliktų Darbų aktus ir gavęs PVM sąskaitas faktūras per informacinę sistemą „E. sąskaita“ bei, jas patikrinęs ir nenustatęs neatitikimų, per 30 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos atsiskaito už darbus, pervesdamas lėšas į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-04-30
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-04-30
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Rinktinės g. 50, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais. Apie protokolu įformintus susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus nebus pranešama to pageidaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
06299
Vilnius
06299
LT
Telefonas: +370 70668369

VI.4.2)

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2024-04-11
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?