CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
188773688
Klaipėdos g. 2
Gargždai
96130
LT
Asmuo ryšiams: Erika Pečiulienė
Telefonas: +370 46452332
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.klaipedos-r.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=765427
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

P-2024/10527, Mokslo paskirties pastato (lopšelio - darželio) Juodžemių g. 29, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. statyba
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Rangovas turės atlikti Mokslo paskirties pastato (lopšelio - darželio) Juodžemių g. 29, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. statybos darbus.
Perkami darbai pagal 2022-2024 m. parengtą UAB „Projektų ekspertai“ techninio projekto sprendinius Nr. PE22-166-TP.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Juodžemių g. 29, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pagrindiniai rodikliai:
Pastato bendras plotas 1723,89 m2
Užstatymo plotas 2007,00
pastato tūris 9035 m3
Aukštų skaičius 1
Pastato aukštis (nuo žemės paviršiaus iki stogo aukščiausios konstrukcijos) 5,50 m
Energinio naudingumo klasė A++
Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė C
Statinio atsparumo ugniai laipsnis I
Vandentiekio tinklai 56 m
Buitinių nuotekų tinklai 67 m
Lietaus nuotekų tinklai 207 m
Gamybinių nuotekų tinklai 6 m
Drenažo tinklai 627 m
Elektros tinklai 884 m
Žali plotai 5131,60m2
Trinkelės 1334,30 m2
Sportinė danga 731,55 m2
Asfalto danga 795,55 m2
Automobilių stovėjimo vietos (ŽN) 30 (2) vnt.
Vaikų žaidimams skirtas plotas 4634,00 m2
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų.
2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Perkančioji organizacija netikrina fizinių asmenų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, ir kuriuos, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina įdarbinti (kvazisubtiekėjų) pašalinimo pagrindų ir nereikalauja jų teikti atskiro EBVPD.
3. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Visi Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 17 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
2. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, per 30 kalendorinių dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo;
3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantija, draudimo bendrovės laidavimo raštas (pateikiamas kartu su draudimo poliso originalu), ar kredito unijos garantija arba užstatas) vertė 5 proc. nuo pradinės Sutarties vertės.
4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos, po Sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas - besąlyginis ir neatšaukiamas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-06-05
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2024-10-05
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-06-05
Vietos laikas:  08:45
Vieta:  
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai).
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimas su CVP IS sistemoje gautais pasiūlymais vyksta Komisijos posėdyje ir jis yra prilyginamas vokų atplėšimui. Tiekėjai komisijos posėdžiuose nedalyvauja. Susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo posėdyje turi teisę dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai, perkančiosios organizacijos pakvies ekspertai. Į Komisijos posėdį stebėtojai nebus kviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
LT
Telefonas: +370 46390960
Interneto adresas: https://klat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
VI.5)

Paskelbimo data

2024-05-20

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?