CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Marijampolės savivaldybės administracija
188769113
J. Basanavičiaus a. 1
Marijampolė
68307
LT
Asmuo ryšiams: Povilas Miliauskas
Telefonas: +370 34390089
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.marijampole.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=767071
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Marijampolės sporto centro, esančio adresu sporto g. 1 pirmojo aukšto vidaus patalpų remonto darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45212290  -  Remonto ir priežiūros darbai, susiję su sporto statiniais
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Marijampolės savivaldybės administracija vykdydama šį viešąjį pirkimą, numato įsigyti Marijampolės sporto centro, esančio adresu sporto g. 1 pirmojo aukšto vidaus patalpų remonto darbus . Pirkimą atlikti pavedė – biudžetinė įstaiga Marijampolės sporto centras.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 289260.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45212290  -  Remonto ir priežiūros darbai, susiję su sporto statiniais
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – Marijampolės sporto centro, esančio adresu sporto g. 1 pirmojo aukšto vidaus patalpų remonto darbai (toliau – darbai). Darbai atliekami vadovaujantis Pirkimo sąlygų 3 priedu „Techninė specifikacija“ ir jame pateiktu UAB „LG projektai“ (buv. Uždarosios akcinės bendrovės „LAIMOS IR GINTO PROJEKTAI“) parengtu techniniu projektu Nr. 3-37 „Pastato – sporto salės Sporto g. 1 Marijampolėje, rekonstravimo ir sandėlių (UN Nr. 1896-4003-0026; 1896-4003-0037) griovimo projektas“ „Buitinių patalpų (po tribūnomis) remontas“ etapo Elektrotechnikos (E), Gaisro aptikimo ir signalizacijos (GAS), Architektūrinė A (II), Šildymo – vėdinimo ŠVOK (IV), Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (VN) dalimis (toliau – techninė specifikacija).
Pirkimas apima - 1 (pirmojo) aukšto vidaus patalpų remonto darbus; į darbų apimtį taip pat įeina reikalingos apimties darbo projekto parengimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 289260.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2024-11-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Tiekėjas turi pradėti vykdyti darbus kuo greičiau, kaip tai praktiškai įmanoma ir toliau turi veikti taip, kad darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant. Darbai turi būti užbaigti ir priduoti ne vėliau kaip iki 2024 m. spalio 15 d. Sutarties terminą sudaro Darbų atlikimo terminas iki 2024 m. spalio 15 d. bei apmokėjimo terminas už atliktus Darbus - 30 kalendorinių dienų.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą(EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjų pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas užtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 14 500,00 Eur. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių: Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį; Rangovas laiku nevykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; jei dėl bet kokių Rangovo veiksmų ar neveikimo Užsakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant papildomomis išlaidomis ar kitais tiesioginiais nuostoliais).
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-06-14
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-06-14
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Su CVPIS priemonėmis gautais pasiūlymais susipažįstama naudojantis CVP IS priemonėmis. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks pirkimo skelbime nurodyta data ir laiku.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ( CVP IS).
Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 374909441
Interneto adresas: https://kat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2024-05-30

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?