CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
31152
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Karaliūnė
Telefonas: +370 52595464
NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=767601
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  eksploatacijos nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Aukštos temperatūros krosnies radionuklidų išskyrimui pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

38000000  -  Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius)
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkama aukštos temperatūros krosnis radionuklidų išskyrimui bus naudojama lakių sunkiai matuojamų H-3, C-14, Cl-36 bei I-129 radionuklidų išskyrimui iš VĮ Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų.
Aukštos temperatūros krosnis radionuklidų išskyrimui turės būti pristatyta į VĮ IAE bei įdiegta, paleista ir suderinta prieš perduodant naudoti perkančiąjai organizacijai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

38000000  -  Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius)
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkama aukštos temperatūros krosnis (toliau – prietaisas) bus naudojama lakių sunkiai matuojamų H-3, C-14, Cl-36 bei I-129 radionuklidų išskyrimui iš VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ IAE) radioaktyviųjų atliekų (toliau - RA). Tyrimų rezultatai tiesiogiai naudojami, nustatant RA srautų nuklidinius vektorius ir deklaruojamųjų radionuklidų aktyvumą.
Toks RA srautų apibūdinimas būtinas, norint išskirstyti RA pagal aktyvumą iki jų dėjimo į atliekynus.
Prietaisas perkamas kartu su reikmenų komplektu (techninės specifikacijos 1 lentelė).
Prietaisas turi būti pristatytas VĮ IAE, pateiktos visos reikiamos jungtys bei jungiamieji laidai prietaisui prijungti prie kompiuterio; turės būti įdiegta kompiuteryje, kurį pateiks VĮ IAE, prietaiso valdymo programinė įranga; turės būti atliktas prietaiso bei kompiuterio instaliavimas VĮ IAE kontroliuojamojoje zonoje (pagrindinis adresas: Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav., 31152, Visaginas).
Prieš perduodant prietaisą VĮ IAE, VĮ IAE atstovai turi įsitikinti, o tiekėjas pademonstruoti, kad prietaisas ir programinė įranga tinkamai veikia.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 210
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimo projektas, visiškai arba iš dalies finansuojamas iš ES fondų
Atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimas (Lietuva)
Ignalinos programos dotacijos Nr. ADA.24 sutartis Nr. 2023/4-7-3/St-190(13.74E)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Jeigu tiekėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus, pirkėjas skaičiuoja 0,04 procento dydžio delspinigius Sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.
3. Jeigu tiekėjas neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartį, jis moka Pirkėjui 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties kainos eurais be PVM dydžio baudą.
4. Avansas tiekėjui netaikomas.
5. Galutinis mokėjimas atliekamas tik po to, kai abi šalys pasirašo perdavimo - priėmimo aktą, Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.
6. Apmokėjimą Pirkėjas privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai jis gavo visus tinkamus dokumentus. Mokėjimas atliekamas remiantis tiekėjo pateikta elektronine sąskaita faktūra/PVM sąskaita faktūra.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-07-29
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-07-29
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468765

VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Elektrinės g. 4, K 47 Drūkšinių k. Visagino sav. Drūkšinių k.
Drūkšinių k.
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2024-07-10
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?