CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Ingrida Kinčiūtė- Zulgė
Telefonas: +370 62098400
El. paštas: ingrida.zulge@am.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=760266
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Studijos dėl sąnaudų atžvilgiu optimalių minimalių energinio naudingumo reikalavimų lygių pagal lyginamosios metodikos principus, nurodytus (ES) Nr. 244/2012, nustatymo pastatams parengimas
Nuorodos numeris:  718029
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Paslaugų tikslas parengti studiją pagal 2012 m. sausio 16 d. Europos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 244/2012 reikalavimus, nustatant sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalius energinio naudingumo lygius pastatams Lietuvoje ir pateikti projektinius siūlymus statybos teisės aktų tobulinimui. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 23 d. Paslaugų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 50000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paslaugų tikslas parengti studiją pagal 2012 m. sausio 16 d. Europos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 244/2012 reikalavimus, nustatant sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalius energinio naudingumo lygius pastatams Lietuvoje ir pateikti projektinius siūlymus statybos teisės aktų tobulinimui. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 23 d. Paslaugų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 50000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2024-08-23
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Užsakovas už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas sumoka Vykdytojui ne vėliau kaip per 30 d. pagal Vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.
2.Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, pranešęs apie tai Vykdytojui raštu prieš 10 d., nepaisydamas to, kad Vykdytojas jau pradėjo ją vykdyti.
3. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalo sumokėti Užsakovui 10 proc. sutarties vertės dydžio baudą, kurios sumokėjimas neatleidžia Vykdytojo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.
4. Vykdytojui laiku neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 proc. nuo sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.
5. Likusios sąlygos- pirkimo sąlygų XIV skyr.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-04-29
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2024-07-29
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-04-29
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
LR aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai
nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 70668369
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/

VI.4.2)

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Viešųjų pirkimų tarnyba
Vilnius
LT

VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Viešųjų pirkimų tarnyba
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2024-04-18

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?