CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Jonavos rajono savivaldybės administracija
188769070
Žeimių g. 13
Jonava
55158
LT
Asmuo ryšiams: Julija Tamošiūnienė
Telefonas: +370 34920727
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.jonava.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=757907
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios, un. kodas 1346, Vilniaus g. 13, Jonavoje, paprastojo remonto darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45200000  -  Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas - Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios, Un. kodas 1346, Vilniaus g. 13, Jonavoje, paprastojo remonto darbai, įskaitant projekte numatytus tvarkybos darbus, bei kadastrinės bylos atnaujinimas.
Atliekant Darbus tiekėjas privalo vadovautis paprastojo remonto projektu Nr. ENERO-131(2022), sutarties nuostatomis, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, galiojančiais paveldo tvarkybos reglamentais, laikytis darbo saugos, aplinkos apsaugos veiką ir procesą reguliuojančių bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
45212361  -  Bažnyčių statybos darbai
45454100  -  Restauravimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas - Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios, Un. kodas 1346, Vilniaus g. 13, Jonavoje, paprastojo remonto darbai, įskaitant projekte numatytus tvarkybos darbus, bei kadastrinės bylos atnaujinimas.
Atliekant Darbus tiekėjas privalo vadovautis paprastojo remonto projektu Nr. ENERO-131(2022), sutarties nuostatomis, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, galiojančiais paveldo tvarkybos reglamentais, laikytis darbo saugos, aplinkos apsaugos veiką ir procesą reguliuojančių bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 495867.77  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 37
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pašalinimo pagrindai taikomi, t. y. atskirą EBVPD turi pateikti tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartyje numatyta bauda lygi 5 proc. pradinės sutarties vertės ir delspinigiai 0,04 proc. dydžio delspinigių nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės per dieną.
Sutartyje taip pat numatyta 5000,00 Eur bauda už įsipareigojimų dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų nesilaikymą pirmą kartą.
Už tinkamai atliktus darbus bus atsiskaitoma mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos - faktūros gavimo dienos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-04-22
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-04-22
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas skelbime nurodytą dieną.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai ir (ar) jų įgaliotieji atstovai susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka įgaliotoji organizacija - Jonavos rajono savivaldybės administracija. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija - Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapija.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatytais terminais ir tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2024-04-04

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?