CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
188774975
Vytauto g. 2
Kupiškis
40115
LT
Asmuo ryšiams: Nida Zulonienė
Telefonas: +370 45935614
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kupiskis.lt

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=754390
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

MEDICININIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ PASLAUGOS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

85111810  -  Kraujo tyrimų paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija – Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras. Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka centrinė perkančioji organizacija: Kupiškio rajono savivaldybės administracija. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija. Perkančioji organizacija numato įsigyti Medicininių laboratorinių tyrimų paslaugas. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir Techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Pirkimo objektas apima šias paslaugas: tiriamosios medžiagos paėmimas iš perkančiosios organizacijos, medicininių laboratorinių tyrimų atlikimas, tyrimų atsakymų pateikimas perkančiajai organizacijai. Kraujo ėminius tyrimų atlikimui iš pacientų paima perkančioji organizacija. Tai yra supaprastintos vertės pirkimas, todėl jam netaikomi sprendimo dėl tarptautinės vertės pirkimo objekto neskaidymo į dalis argumentų reikalavimai. Tiekėjai privalo siūlyti visą paslaugų apimtį.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 144000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85145000  -  Medicinos laboratorijų teikiamos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija – Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, juridinio asmens kodas 164831720, adresas Krantinės g. 30, LT-40117 Kupiškis. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja. Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka centrinė perkančioji organizacija: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, adresas Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija. Perkančioji organizacija numato įsigyti Medicininių laboratorinių tyrimų paslaugas. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir Techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Pirkimo objektas apima šias paslaugas: tiriamosios medžiagos paėmimas iš perkančiosios organizacijos, medicininių laboratorinių tyrimų atlikimas, tyrimų atsakymų pateikimas perkančiajai organizacijai. Kraujo ėminius tyrimų atlikimui iš pacientų paima perkančioji organizacija. Tai yra supaprastintos vertės pirkimas, todėl jam netaikomi sprendimo dėl tarptautinės vertės pirkimo objekto neskaidymo į dalis argumentų reikalavimai. Tiekėjai privalo siūlyti visą paslaugų apimtį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 144000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 37
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir kiekvienas subrangovas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, privalo atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir turi pateik􀀅 užpildytą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. EBVPD pildymo rekomendacijos pateiktos http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, EBVPD pildo kiekvienas grupės narys atskirai.
Subteikėjas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi turi užpildyti ir pateikti EBVPD.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkėjas apmoka Tiekėjui už Paslaugas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos
faktūros arba kitų atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos. Sutarties tinkamas įvykdymas iš Tiekėjo pusės yra užtikrinamas netesybomis - 5 (penkių) procentų bauda nuo pradinės sutarties vertės be PVM.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-03-28
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-03-28
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2. Kupiškis.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis
priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo
procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468765

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2024-03-18
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?