CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Rasa Morkūnienė
Telefonas: +370 46030658
El. paštas: vps@palanga.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=750258
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Palangos miesto savivaldybės administracinio pastato Vytauto g. 112, Palangoje, salės trečiame aukšte paprastojo remonto projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projektavimas vykdomas dviem etapais:
– pirmas etapas – parengiami projektiniai pasiūlymai, kurie turi būti suderinti su statytoju (užsakovu) (pagal suderintus projektinius pasiūlymus koreguojama/tikslinama projektavimo užduotis);
– antras etapas – rengiamas TDP pagal projektavimo užduotyje keliamus reikalavimus
Atliekama projekto vykdymo priežiūra
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projektavimas vykdomas dviem etapais:
– pirmas etapas – parengiami projektiniai pasiūlymai, kurie turi būti suderinti su statytoju (užsakovu) (pagal suderintus projektinius pasiūlymus koreguojama/tikslinama projektavimo užduotis);
– antras etapas – rengiamas TDP pagal projektavimo užduotyje keliamus reikalavimus
Atliekama projekto vykdymo priežiūra
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Atsiradus sutartyje nenumatytoms aplinkybėms, sutartis ir projektavimo paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesius.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Bendras projekto parengimo terminas – 6 mėn.:
1. projektinių pasiūlymų parengimas, pristatymas ir suderinimas – per 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2. techninio darbo projekto parengimas, pristatymas ir suderinimas – užsakovui pritarus projektiniams pasiūlymams, per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas EBVPD
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės laidavimą 10 proc. dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM) per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.
Projekto vykdymo priežiūra bus atliekama statytojui informavus apie pasirašytą (-as) statybos rangos sutartį (-is).
Už atliktas projektavimo paslaugas mokėjimai atliekami tokia tvarka:
1. avansinis mokėjimas nenumatomas;
2. už I etapo projektavimo paslaugos atlikimą, sumokama 30 proc. bendros sutarties kainos per 30 k. d. nuo paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;
3. už II etapo projektavimo paslaugos atlikimą, sumokama likusi 70 proc. bendros sutarties kainos per 30 k. d. nuo paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;
4. už projekto vykdymo priežiūrą sumokama teikėjui proporcingai įvykdytai darbų apimčiai per 30 k. d.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-02-28
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-02-28
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Vytauto g. 112, Palanga. Viešųjų pirkimų skyrius

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
92131
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.5)

Paskelbimo data

2024-02-12

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?