CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Biržų rajono savivaldybės administracija
188642660
Vytauto g. 38
Biržai
41143
LT
Asmuo ryšiams: Austra Vaisiūnaitė
Telefonas: +370 66604183
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.birzai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=752400
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Biržų „Saulės“ gimnazijos patalpų paprastojo remonto darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Biržų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188642660, adresas Vytauto g. 38, LT-41143, Biržai, pagal 2022 m. balandžio 1 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-98 “Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas Biržų rajono savivaldybės administracijai suteikimo” jai suteiktas Biržų rajono centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – Biržų rajono CPO) funkcijas, vykdydama šį viešąjį pirkimą numato nupirkti Biržų „Saulės“ gimnazijai, juridinio asmens kodas 190546110, adresas Vytauto g. 32, LT-41140 Biržai, 367 kv. m patalpų, tai yra: aktų salės, etno svetainės, keramikos, grafikos ir tapybos dirbtuvių bei technologijų kabineto paprastojo remonto darbus.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Biržų rajono savivaldybės teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

367 kv. m patalpų, tai yra: aktų salės, etno svetainės, keramikos, grafikos ir tapybos dirbtuvių bei technologijų kabineto paprastojo remonto darbai, kuriuos sudaro: demontavimo darbai; montavimo darbai; grindys; lubos; sienų apdaila; apšvietimas; šviestuvų valdymas; elektra; garso įranga; paveikslų pakabinimo sistemos montavimas; užuolaidos; radiatorių ir palangių montavimas; vėdinimo sistema.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikti užpildytą „Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą“ (EBVPD) - aktuali redakcija.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas turi turėti paprastojo remonto darbams atlikti reikalingą specialistą t. y. bent 1 (vieną) atestuotą statybos darbų vadovą, turintį teisę eiti ypatingojo statinio statybos darbų vadovo pareigas statinių grupėje: negyvenamieji pastatai: mokslo paskirties pastatai.
Jei konkrečiame atestate statinių pogrupiai ar statybų rūšis nėra nurodytos(identifikuotos), laikoma, kad atestatas suteikia teisę vadovauti visiems darbams konkrečios grupės statiniuose ir visoms statybų rūšims.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjui už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą numatoma 9700 (devynių tūkstančių septynių šimtų) Eur bauda.
Tiekėjui, už sutartyje numatytų aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymą 500,00 Eur (penkių šimtų eurų) dydžio baudą. Už pakartotinį šių įsipareigojimų nevykdymą - 1000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) baudą.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-04-25
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-04-25
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Biržų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 38, LT-41143, Biržai
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjas nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Perkančioji organizacija apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų arba dalies darbų (jei taikoma) perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodomas Sutarties numeris ir darbų arba dalies darbų (jei taikoma) perdavimo-priėmimo akto data ir numeris. Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei 30 dienų terminas, kuris bendruoju atveju privalomas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, kadangi šią Sutartį numatoma finansuoti iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“), kuriai reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo terminai.
2. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
3. Perkančioji organizacija visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.
4. Perkančioji organizacija numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468765
Faksas: +370 45468583
Interneto adresas: https://pat.teismas.lt/

VI.5)

Paskelbimo data

2024-04-10

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?