CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
288724610
Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys
Panevėžys
35200
LT
Asmuo ryšiams: Jurgita Plesnevičienė
Telefonas: +370 45504476
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.panevezys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=759007
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Valčių elingo su pagalbinėmis patalpomis Smėlynės g. 2D, Panevėžyje, statybos darbo projekto parengimas ir rangos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45240000  -  Vandens objektų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pagrindiniai bendrieji rodikliai: Sklypas: Sklypo plotas – 2687 m2; Sklypo užstatymo intensyvumas – 8,5 %; Sklypo užstatymo tankis – 12,75 %; Pastatai: Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) – Poilsio paskirties pastatai (pagal gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus); Pastato bendras plotas – 220,38 m2; Pastato naudingas plotas – 107,02 m2; Pastato tūris – 1471,95 m³; Aukštų skaičius – 1; Pastato aukštis – 7,27 m (nuo žemės); Energinio naudingumo klasė – D; Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė – C; Statinio atsparumo ugniai laipsnis – III.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Smėlynės g. 2D, Panevėžys
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pagrindiniai bendrieji rodikliai: Sklypas: Sklypo plotas – 2687 m2; Sklypo užstatymo intensyvumas – 8,5 %; Sklypo užstatymo tankis – 12,75 %; Pastatai: Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) – Poilsio paskirties pastatai (pagal gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus); Pastato bendras plotas – 220,38 m2; Pastato naudingas plotas – 107,02 m2; Pastato tūris – 1471,95 m³; Aukštų skaičius – 1; Pastato aukštis – 7,27 m (nuo žemės); Energinio naudingumo klasė – D; Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė – C; Statinio atsparumo ugniai laipsnis – III.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų pabaigos terminas gali būti pratęstas 2 (du) kartus po 1 mėnesį (iš viso: iki 2 mėnesių).
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Darbų pabaiga – 10 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Užsakovas moka Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos (atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei 30 kalendorinių dienų terminas, nes Darbų finansavimas numatomas ne vien tik iš Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšų.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinančia, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta). Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 % nuo Sutarties kainos be PVM.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-04-30
Vietos laikas:  14:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2024-07-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-04-30
Vietos laikas:  14:45
Vieta:  
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, 316 kab., Laisvės a. 20, Panevėžys.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Mokėjimai Rangovui už faktiškai atliktus Darbus atliekami pateikus dokumentus, patvirtinančius atliktus Darbus (sąskaitą, Atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą). Užsakovas moka Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos (atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas, bendruoju atveju privalomas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, nes Darbų finansavimas numatomas ne vien tik iš Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšų.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2024-04-11

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?