CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Klaipėdos energija"
140249252
Danės g. 8, Klaipėda
Klaipėda
92109
LT
Asmuo ryšiams: Skaidra Tunaitienė
Telefonas: +370 46392226
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klenergija.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=750101
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Šilumos apskaitos prietaisų ir vandens apskaitos prietaisų prieš karšto vandens pašildytuvus matavimo ir duomenų perdavimo sistemos eksploatavimas
Nuorodos numeris:  Naujas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72314000  -  Duomenų rinkimo ir rūšiavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Eksploatacijos paslauga apima rodmenų nuskaitymo, surinkimo ir apdorojimo, informacijos perdavimo GPRS ryšio pagalba į Užsakovo naudojamą „Matavimo ir duomenų perdavimo sistemą RIS“ paslaugą, gedimų šalinimą ir jau įdiegtos ŠAP, VAP rodmenų surinkimo įrangos priežiūros paslaugas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50312300  -  Duomenų tinklo įrangos priežiūra ir remontas
64212500  -  Bendrojo paketinio radijo ryšio (GPRS) paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Eksploatacijos paslauga apima rodmenų nuskaitymo, surinkimo ir apdorojimo, informacijos perdavimo GPRS ryšio pagalba į Užsakovo naudojamą „Matavimo ir duomenų perdavimo sistemą RIS“ paslaugą, gedimų šalinimą ir jau įdiegtos ŠAP, VAP rodmenų surinkimo įrangos priežiūros paslaugas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 25
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Galimybė pratęsti terminą 12 mėnesių laikotarpiui, bet neviršijant maksimalios sutarties kainos
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimo objektas apima VPĮ 92 str. 13 d. numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų paslaugas, todėl tiekėjui keliami reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą ir pasirašytą VPT nustatytos formos deklaraciją. Iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo bus reikalaujama pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) PĮ 52 str. 3 d. dokumentus

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir kiekvienas Subteikėjas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, privalo atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 lentelės reikalavimus. Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir kiekvienas Subteikėjas, kurio pajėgumais remiamasi, su Pasiūlymu privalo pateikti EBVPD, kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo Tiekėjo, ūkio subjektų grupės narių, Subteikėjų ar kitų pasitelkiamų ūkio subjektų pašalinti iš pirkimo.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Užsakovas moka Paslaugų teikėjui už Sutartyje nurodytas kokybiškas Paslaugas pagal atliktų Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą, per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančio išrašyti ir Užsakovui pateikti dokumento, atitinkančio PVM sąskaitos faktūros turinį ir tikslą išrašymo dienos
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Paslaugų teikėjui per sutartą terminą nesuteikus Paslaugų, Užsakovas be atskiro pranešimo skaičiuoja 20,00 Eur dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną. Jei visi duomenys dėl Paslaugos tiekėjo kaltės nėra teikiami nuo 20-osios iki paskutinės mėnesio dienos, ir paslaugos tiekėjas neatnaujina duomenų perdavimo per Sutartyje numatytą laikotarpį, Užsakovas be atskiro pranešimo skaičiuoja 300,00 Eur baudą už kiekvieną dieną. Paslaugų teikėjui per 3 d.d. neištaisius nustatytų trūkumų, skaičiuojami 0,05 proc. delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo atliktų paslaugų su trūkumais vertės be PVM

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-02-22
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 2  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-02-22
Vietos laikas:  12:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  taip
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2024-02-12

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?