CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB Lietuvos paštas
121215587
J. Balčikonio g. 3
Vilnius
03500
LT
Asmuo ryšiams: Skirmutė Pašluostienė
Telefonas: +370 63006879
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.post.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=757307
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Pašto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Akcinės bendrovės Lietuvos paštas spausdintuvo Xerox Nuvera 144EA techninio aptarnavimo paslaugų ir eksploatacinių medžiagų tiekimo pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

50324200  -  Profilaktinės priežiūros paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Akcinės bendrovės Lietuvos paštas spausdintuvo Xerox Nuvera 144EA techninio aptarnavimo paslaugos ir eksploatacinių medžiagų tiekimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50324200  -  Profilaktinės priežiūros paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Akcinės bendrovės Lietuvos paštas eksploatuojamo spausdintuvo Xerox Nuvera 144 EA techninio aptarnavimo paslaugos ir eksploatacinių medžiagų tiekimas. Preliminari apimtis sutarties galiojimo laikotarpiu: 1) viena spalva (juoda) A4 formato vienpusiai spaudai (1+0) - 19 mln., 2) viena spalva (juoda) A3 formato vienpusiai spaudai (1+0) - 1 mln.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 37
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Jeigu likus iki Sutarties galiojimo termino pabaigos ne mažiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nei viena iš Šalių raštu nepateikia pageidavimo nepratęsti Sutarties galiojimo, Sutartis tokiomis pat sąlygomis pratęsiama dar 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, neviršijant Sutartyje nurodytos bendros kainos.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Jeigu tiekėjas pirminiame pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ar pirkime dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tiekėjas pirminiame pasiūlyme kartu su tiekėjo EBVPD privalo pateikti nurodytų subjektų EBVPD ir kiekvieno tiekėjų grupės nario EBVPD atskirai. Aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją (dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimų atitikimo (jeigu taikoma)), Pirkėjas reikalaus tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Pirkėjas nereikalauja kartu su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, tačiau jei tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisakys sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko nesudarys pirkimo sutarties, nepateiks pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jeigu reikalaujamas) arba atsisakys pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, jis, Pirkimo vykdytojui pareikalavus, turės sumokėti 5 proc. maksimalios sutarties vertės Eur be PVM dydžio baudą bei padengti Pirkimo vykdytojo patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp pirkimo sutartį atsisakiusio pasirašyti tiekėjo pasiūlymo kainos Eur be PVM ir kito tiekėjo, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį tiekėjo, pasiūlymo kainos Eur be PVM
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Už kokybiškas ir laiku suteiktas Paslaugas/Prekes Pirkėjas sumoka Paslaugų teikėjui per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Už pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų netinkamą vykdymą ir (ar) nevykdymą pirkimo sutartyje numatytos netesybos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-04-15
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-04-15
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus Apygardos teismas
01501
Vilnius
LT
Telefonas: +370 70668364

VI.4.2)

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Vilniaus Apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka
VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2024-03-29

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)
Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?