CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=749763
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Palangos miesto ir Šventosios seniūnijos gatvių, dviračių takų, kvartalinių įvažiavimų ir kiemų asfaltbetonio dangų taisymo darbai 2024–2026 metais.
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233220  -  Kelių dangos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Darbų apimtys 2024 2025 2026:
1.Asfaltbetonio dangos išdaužų iki 50 mm storio duobių užtaisymas:- iki 1 kv m taisymas kv m∼710,-iki 5 kv m taisymas kv m∼2700,-iki 50 kv m taisymas kv m∼2700. 2. 4 cm storio ištisinės viršutinės dangos įrengimas:-nuo 50 kv m paklojimas 100 kv m∼15,-išlyginamojo sluoksnio įrengimas t∼200. 3. Šulinių dangčių arba lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių grotelių pritaikymas prie naujos ar senos dangos:- dangčių pritaikymas panaudojant vieną gelžbetoninį žiedą vnt∼5,- dangčių pritaikymas panaudojant du gelžbetoninius žiedus vnt∼3,-dangčių pritaikymas panaudojant vieną eilę trinkelių vnt∼3,- dangčių pritaikymas panaudojant dvi eiles trinkelių vnt∼2,- liukų pakeitimas plaukiojančio tipo liukais (su liuko kaina) vnt∼5,-įlūžusių 1 m skersmens šulinių perdengimo pakeitimas vnt∼5,-grotelių pritaikymas panaudojant vieną eilę trinkelių vnt∼12,-grotelių pritaikymas panaudojant dvi eiles trinkelių vnt∼11,-šulinėlių perdengimo pakeitimas vnt∼3.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palangos miesto savivaldybės teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbų apimtys 2024 2025 2026:
1.Asfaltbetonio dangos išdaužų iki 50 mm storio duobių užtaisymas:- iki 1 kv m taisymas kv m∼710,-iki 5 kv m taisymas kv m∼2700,-iki 50 kv m taisymas kv m∼2700. 2. 4 cm storio ištisinės viršutinės dangos įrengimas:-nuo 50 kv m paklojimas 100 kv m∼15,-išlyginamojo sluoksnio įrengimas t∼200. 3. Šulinių dangčių arba lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių grotelių pritaikymas prie naujos ar senos dangos:- dangčių pritaikymas panaudojant vieną gelžbetoninį žiedą vnt∼5,- dangčių pritaikymas panaudojant du gelžbetoninius žiedus vnt∼3,-dangčių pritaikymas panaudojant vieną eilę trinkelių vnt∼3,- dangčių pritaikymas panaudojant dvi eiles trinkelių vnt∼2,- liukų pakeitimas plaukiojančio tipo liukais (su liuko kaina) vnt∼5,-įlūžusių 1 m skersmens šulinių perdengimo pakeitimas vnt∼5,-grotelių pritaikymas panaudojant vieną eilę trinkelių vnt∼12,-grotelių pritaikymas panaudojant dvi eiles trinkelių vnt∼11,-šulinėlių perdengimo pakeitimas vnt∼3.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 595041.32  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2026-12-31
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Tiekėjas privalo per 7 d d nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – 3 proc. dydžio nuo metinės sutarties sumos Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą. Kitais metais 3 proc. nuo metinės sutarties sumos garantijos užtikrinimas turi būti pratęstas likus ne mažiau kaip 30 d. iki einamųjų metų sutarties įvykdymo užtikrinimo pabaigos.
2. Apmokėjimas už atliktus darbus bus vykdomas iš LAKD bei Palangos m savivaldybės biudžeto lėšų. Atsiskaitoma dalimis pagal iki einamojo mėnesio 21 d. gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas ir PVM sąskaitas faktūras);
2.1. už darbus, finansuojamas LAKD lėšomis, bus atsiskaitoma per 5 d d po lėšų gavimo iš LAKD, bet ne vėliau kaip per 30 k d;
2.2. už darbus, finansuojamas Palangos m savivaldybės biudžeto lėšomis, bus atsiskaitoma per 30 k d.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-02-26
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2024-04-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-02-26
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo sutarties šalys ir kai rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą.
2. Sutarties terminas – iki 2026 m. gruodžio 31 d.
3. Darbų eiga:
I etapas – Sutarties įsigaliojimo diena – 2024 m. liepos 19 d.,
II etapas – 2024 m. rugsėjo 9 d. – 2024 m. spalio 31 d.
III etapas – 2025 m. balandžio 1 d. – 2025 m. liepos 18 d.,
IV etapas – 2025 m. rugsėjo 8 d. – 2025 m. spalio 31 d.
V etapas – 2026 m. balandžio 1 d. – 2026 m. liepos 17 d.,
VI etapas – 2026 m. rugsėjo 7 d. – 2026 m. spalio 30 d.
4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais už jų atliktas/-us Paslaugas/darbus. Subteikėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subteikėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subteikimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
92131
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.5)

Paskelbimo data

2024-02-08

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?