CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "LTG Cargo"
304977594
Geležinkelio g. 12
Vilnius
02100
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Jonikaitė
Telefonas: +370 61646042
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://cargo.litrail.lt/

I.6)

Pagrindinė veikla

Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

25332 Naudojimasis geležinkelio keliais vagonų, lokomotyvų laikymui/postoviui/manevravimui (GPĮ)
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

70220000  -  Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos naudojimosi geležinkelio keliais vagonų, lokomotyvų laikymui, postoviui, manevravimui (GPĮ) paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Vertė be PVM:  1125002.16  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiais geležinkelių riedmenų (vagonų, lokomotyvų ir kt.) laikymui/postoviui
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

70220000  -  Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos naudojimosi geležinkelių paslaugų įrenginiais geležinkelių riedmenų (vagonų, lokomotyvų ir kt.) laikymui/postoviui paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Naudojimasis prieiga prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

70220000  -  Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos naudojimosi prieigos prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais, paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiais manevravimui
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

70220000  -  Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos naudojimosi geležinkelių paslaugų įrenginiais manevravimui paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties
    • konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių
Paaiškinimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – KSPĮ) 79 str. 1 d. 3 b p. ir 2 d., prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami, kai yra šios sąlygos:
1) konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių, susijusių su tuo, kad joks kitas tiekėjas objektyviai negali pateikti reikalingo pirkimo objekto (niekas kitas nedisponuoja būtinomis techninėmis galimybėmis ar priemonėmis, dėl kurių paslaugas gali suteikti konkretus, vienintelis tiekėjas);
2) nėra pagrįstos alternatyvos ar pakaitalo;
3) konkurencijos nebuvimas nėra sukurtas dirbtinai sugriežtinus Pirkimo reikalavimus.
UAB „LTG Cargo“ (toliau – LTG Cargo/Pirkėjas) yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LTG) asocijuota įmonė, licencijuota geležinkelio įmonė (vežėjas), kurios pagrindinė veikla yra krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimas Lietuvos teritorijoje. Geležinkelio įmonės (vežėjo) veiklos įgyvendinimas yra negalimas be naudojimosi geležinkelių paslaugų įrenginiais (toliau – GPĮ) ir juose teikiamomis paslaugomis. Kokie įrenginiai laikytini GPĮ yra išvardyti Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – GTK) 30(1) str.
Vadovaujantis 2017 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2177 dėl galimybės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis (toliau – Reglamentas) 5 str., GPĮ operatoriai yra įpareigoti parengti ir nemokamai paskelbti GPĮ aprašą.
Taigi, geležinkelio įmonė (vežėjas), siekianti gauti prieigą prie GPĮ ir naudotis GPĮ paslaugomis visą informaciją apie GPĮ operatorius, jų valdomus GPĮ ir juose teikiamas paslaugas, prieigos prie GPĮ ir juose teikiamų paslaugų sąlygas gali rasti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo skelbiamuose tinklo nuostatuose arba atitinkamame žiniatinklio portale. Lietuvoje visi GPĮ yra paskelbti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo tinklapyje skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginiai“ . Taip pat nuoroda į viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo tinklapį teikiama ir Ryšių reguliavimo tarnybos tinklalapyje adresu https://www.rrt.lt/gelezinkeliai/pajegumu-skyrimas/prieiga-prie-gelezinkeliu-paslaugu-irenginiu/.
Atlikus išsamų rinkos tyrimą, t. y. išnagrinėjus viešai paskelbtą informaciją apie rinkoje esančius GPĮ ir GPĮ paslaugas, bei faktiškai apžiūrėjus geležinkelio teritoriją paslaugų teikimui tinkamuose vietovėse, nustatyta, kad siekiamas įsigyti GPĮ paslaugas gali suteikti tik vienas paslaugų teikėjas – LTG, kiti viešai paskelbtame sąraše nurodyti GPĮ operatoriai neteikia nurodytų paslaugų, kas matyti iš viešai skelbiamų GPĮ aprašų.
Siekiamos įsigyti paslaugos yra skirtos įvairiapusiam geležinkelių riedmenų aptarnavimui. Atsižvelgiant į geležinkelių riedmenų paskirties ir konstrukcijos ypatybes, lyginant su kitomis transporto rūšimis, akivaizdu, kad nagrinėjamos paslaugos dėl objektyvių priežasčių gali būti suteiktos tik specialiai geležinkelių riedmenų aptarnavimui skirtais įrenginiais. Tokie įrenginiai, kurie visi arba iš dalies specialiai paruošti, kad būtų galima teikti vieną ar daugiau su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, papildomų ir (ar) pagalbinių paslaugų, yra GPĮ. Dėl geležinkelių riedmenų specifiškumo jokiuose kituose įrenginiuose, kurie nėra laikytini GPĮ, ar kitais būdais negu kaip naudojantis GPĮ, siekiamos įsigyti paslaugos negali būti suteiktos. Nėra kitų pagrįstų alternatyvų ar techninių sprendimų, atitinkančių krovinių vežimo geležinkelių transportu technologiją ir galinčių pakeisti perkamas GPĮ paslaugas, siekiant praplėsti galimų tiekėjų ratą.
Konkurencijos nebuvimas nėra sukurtas dirbtinai, o yra kilęs iš krovinių vežimo geležinkelių transportu veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir juose numatytų reikalavimų.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

2023-000000

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SC-412/2023 / SGS-194/2023

Pirkimo dalies Nr.: 1-3

Pavadinimas: Naudojimasis geležinkelio keliais vagonų, lokomotyvų laikymui/postoviui/manevravimui (GPĮ)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-12-12
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

AB "Lietuvos geležinkeliai"
110053842
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  1125002.16  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2024-01-05

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?