CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
188773688
Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajono savival
Gargždai
96130
LT
Asmuo ryšiams: Inga Mažonienė
Telefonas: +370 65888918
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.klaipedos-r.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=749944
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

P-2024/9833 ,, Vaškių g. (Nr. KL1266), Mickų k. Vaškių k. ir Kliošių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., kapitalinis remontas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233142  -  Kelių remonto darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Rangovas turės atlikti Vaškių g. (Nr. KL1266), Mickų k. Vaškių k. ir Kliošių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., kapitalinio remonto darbus.
Teikiant pirkimo pasiūlymą rangovas turi galimybę vietoje apžiūrėti
ir įvertinti objektą. Darbai atliekami pagal techniniame darbo projekte numatytus sprendinius.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233142  -  Kelių remonto darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vaškių g., Mickų k. Vaškių k. ir Kliošių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Preliminarūs pagrindiniai rodikliai:
• Kelio kategorija IIv (II gr. nesudėtingas);
• Kelio ilgis 2,859 km;
• Važiuojamosios dalies plotis – 5,0 m;
• Eismo juostų skaičius – 2;
• Eismo juostos plotis – 2,5 m.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  statybos darbų vadovo patirtis  /  Lyginamasis svoris:  5,5
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  94,5
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 30
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų.
2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Perkančioji organizacija netikrina fizinių asmenų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, ir kuriuos, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina įdarbinti (kvazisubtiekėjų) pašalinimo pagrindų ir nereikalauja jų teikti atskiro EBVPD.
3. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;
2. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, per 30 kalendorinių dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo;
3. Rangovas ne vėliau kaip per 9 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės (EUR be PVM).
4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti užtikrintas bet kuriuo iš Tiekėjo pasirinktų sutarties įvykdymo užtikrinimo būdų:
- Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija, draudimo bendrovės laidavimo raštas (pateikiamas kartu su draudimo poliso originalu), ar kredito unijos garantija;
- arba Užstato pervedimas į Užsakovo sąskaitą.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-02-27
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2024-05-27
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-02-27
Vietos laikas:  08:45
Vieta:  
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai)
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimas su CVP IS sistemoje gautais pasiūlymais vyksta Komisijos posėdyje ir jis yra prilyginamas vokų atplėšimui. Tiekėjai komisijos posėdžiuose nedalyvauja. Susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo posėdyje turi teisę dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai, perkančiosios organizacijos pakvies ekspertai. Į Komisijos posėdį stebėtojai nebus kviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
LT
Telefonas: +370 46390960
Interneto adresas: https://klat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
VI.5)

Paskelbimo data

2024-02-12

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?