CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
240329870
J. Janonio g. 24-1
Klaipėda
92251
LT
Asmuo ryšiams: Martynas Kunigonis
Telefonas: +370 46499627
El. paštas: m.kunigonis@port.lt
Faksas: +370 46499784
NUTS kodas:  LT023 -  Klaipėdos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.portofklaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=769173
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Uostų veikla

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Transporto paskirties pastato, adresu Nemuno g. 8A, Klaipėda, unikalus Nr. 2199-1012-3013, griovimo darbų pirkimas
Nuorodos numeris:  726449
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45111100  -  Griovimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Griovimo darbai vykdomi pagal griovimo projektą Nr. 2311-XX-GP „Transporto pastato – Laivų judėjimo valdymo sistemos posto Nr. 2 (unik. Nr. 2199-1012-3013) Nemuno g. 8A, Klaipėdoje, griovimo projektas”.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45111100  -  Griovimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT023 -  Klaipėdos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Nemuno g. 8A, Klaipėda.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Griovimo darbai vykdomi pagal griovimo projektą Nr. 2311-XX-GP „Transporto pastato – Laivų judėjimo valdymo sistemos posto Nr. 2 (unik. Nr. 2199-1012-3013) Nemuno g. 8A, Klaipėdoje, griovimo projektas”.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 160
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartyje nenumatytoms aplinkybėms, kurių rangovas pagrįstai negalėjo numatyti, darbų atlikimo terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas tiek, kiek truko aplinkybės, trukdančios Darbus atlikti laiku.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo ir pateikti užpildytą ir pasirašytą pirkimo dokumentų (5 priedą) „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“, kurį turi elektroninėje formoje užpildyti ir pateikti kiekvienas tiekėjų grupės narys. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, tiekėjas pasiūlyme kartu su tiekėjo EBVPD privalo pateikti ir šių subjektų EBVPD patvirtinančius, kad nėra pagrindo jų pašalinti iš pirkimo dėl konkurso sąlygų 3.2 p., 3.6 p. ir 3.7 p. nurodytų reikalavimų. (Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Rangovas privalo per 10 (dešimt) dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą – banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą 10 (dešimties) proc. nuo pradinės Sutarties vertės dydžio bei pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas sumokėjo visas privalomas įmokas už Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Numatyta pirkimo dokumentuose.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.6)

Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas
Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:  
Numatyta pirkimo dokumentuose.
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-06-21
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-06-21
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoj, J. Janonio g. 24-1, Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. AB KVJUD neteiks informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Vykdant sutartį sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacine sistema "E.sąskaita".
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
92131
Klaipėda
92131
LT
Telefonas: +370 46390960
Faksas: +370 46310325

VI.5)

Paskelbimo data

2024-06-11
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?