CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Klaipėdos paslaugos"
140033557
Garažų g. 2,
Klaipėda
LT-92101
LT
Asmuo ryšiams: Aušra Škrabienė
Telefonas: +370 65013222
NUTS kodas:  LT023 -  Klaipėdos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://klap.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=773378
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Gatvių apšvietimo LED šviestuvai
Nuorodos numeris:  730423
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

31500000  -  Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Gatvių apšvietimo LED šviestuvai
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

31500000  -  Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT023 -  Klaipėdos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Garažų g. 2, Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Gatvių apšvietimo LED šviestuvai
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 240000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Jei nebus išnaudota Pradinė Sutarties vertė ir nei viena iš Šalių, likus 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties pabaigos, nepraneš apie norą ją nutraukti, Prekių tiekimo terminas be atskiro rašytinio susitarimo pratęsiamas 1 (vieną) kartą 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip išnaudojama pradinė Sutarties vertė
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, nurodytus pirkimo dokumentuose. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tik EBVPD. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, PS reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl dalyvio patikimumo
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas ne mažesne nei 2 400 (dviejų tūkstančių keturių šimtų) eurų suma LR civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais: LR ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija; draudimo bendrovės laidavimo raštu/liudijimu/polisu (kai teikiamas draudimo bendrovės laidavimo raštas/liudijimas, kartu su juo turi būti pateiktas ir jo apmokėjimą pagrindžiantis dokumentas); arba piniginiu užstatu, pervestu į PS sąskaitą LT85 7300 0100 0230 1403, esančią AB Swedbank banke, banko kodas 73000; kiti pasiūlymo užtikrinimo būdai - nepriimami.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Už praėjusį mėnesį tinkamai, laiku perduotas bei kokybiškas ir faktiškai pristatytas Prekes Pirkėjas atsiskaito periodiniais mokėjimais per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Prekių perdavimo bei PVM sąskaitos faktūros, pateiktos informacinės sistemos „E. sąskaita“ ar SABIS priemonėmis, pateikimo Pirkėjui dienos. Galutinis apmokėjimas už Prekes vykdomas po to, kai patiekiama paskutinė Prekių dalis pagal Sutartį.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Nereikalaujama, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą nustačius laimėjusį ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkimo sutarties įvykdymas turės būti užtikrintas LR civilinio kodekso 6.70 str. nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais: netęsybomis ir LR ar užsienyje registruoto banko garantija arba kredito unijos ar draudimo bendrovės raštu / liudijimu, arba piniginiu užstatu, pervestu į PS sąskaitą Nr. LT85 7300 0100 0230 1403, esančią AB Swedbank banke, banko kodas 73000. Užtikrinimo vertė – 6 000,00 (šeši tūkstančiai) Eur.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-07-25
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-07-25
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja susipažinime su CVP IS pateiktais pasiūlymais, pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūrose

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
92131
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.5)

Paskelbimo data

2024-07-10
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.1 papunktį (perkamas produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?