CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
188773916
Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys
Kaišiadorys
56121
LT
Asmuo ryšiams: Vilma Valentinavičienė
Telefonas: +370 34620472
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaisiadorys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=749995
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Sodų gatvės dalies Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių raj., kapitalinio remonto rangos darbai
Nuorodos numeris:  708410
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233142  -  Kelių remonto darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Sodų gatvės dalies Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių raj., kapitalinio remonto rangos darbai
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233142  -  Kelių remonto darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Rangos darbai atliekami pagal Sodų gatvės dalies Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių raj., kapitalinio remonto projektą. Kapitalinio gatvės remonto darbų apimtys nurodytos techniniame darbo projekte.
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Gatvės
1.1. Kategorija - Ds
1.2. Ilgis* km 0,455
1.3. Važiuojamosios dalies plotis m 3,5 - 4,0
1.4. Eismo juostų skaičius vnt. 1
1.5. Eismo juostos plotis m 3,5 - 4,0
Užbaigus Darbus Rangovas parengia / patikslina statinio kadastrinių matavimų bylą, išpildomąją dokumentaciją bei kitą dokumentaciją, reikalingą įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto kadastre ir registre. Šiuos dokumentus pateikia su paskutiniu atliktų darbų aktu.
Teisės aktų nustatyta tvarka Užsakovo vardu Rangovas vykdo Statybos užbaigimo procedūras: Užsakovo vardu teikia prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, kt.), gauna pažymas, statybos užbaigimą patvirtinantį dokumentą ir apmoka visas su statybos užbaigimu, įskaitant su reikalingų dokumentų užsakymu / parengimu, susijusias išlaidas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 11
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ar pasitelkiamas subjektas, kurio pajėgumais dalyvis remiasi, privalo užpildyti ir pasirašyti atskirą EBVPD.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties vykdymo užtikrinimo dydis: 5% nuo pradinės Sutarties vertės.
Rangovas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties sudarymo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Užtikrinimo suma nustatoma Specialiojoje dalyje.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos (Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis nustatytų reikalavimų, nebus priimamas):
Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (a) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (b) Rangovo padarytus pažeidimus. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo;
Bauda, delspinigiai.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-03-05
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-03-05
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Regionų administracinio teismo Kauno rūmai
44290
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2024-02-12

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?