CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
47179
LT
Asmuo ryšiams: Oksana Popova
Telefonas: +370 65888915
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoenergija.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=773305
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Viešosios debesijos paslaugų Microsoft Azure platformoje (naujausios gamintojo paskelbtos versijos) arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuoma
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

48600000  -  Duomenų bazių ir operacinių sistemų programinės įrangos paketai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Prekių pristatymo sąlygos:
1. preliminarus terminas – ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48600000  -  Duomenų bazių ir operacinių sistemų programinės įrangos paketai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Prekės bus perkamos pagal perkančiojo subjekto faktinį poreikį, neviršijant maksimalios sutarties kainos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 37
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimui skirtos lėšos/ maksimali sutarties kaina – 300 000,00 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų ir 00 ct) be PVM.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas/ visi tiekėjų grupės nariai turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas nereikalauja kartu su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, tačiau Tiekėjas/ tiekėjų grupė, Perkančiajam subjektui raštu pareikalavus, turės sumokėti 6 000,00 Eur (šešių tūkstančių eurų ir 00 ct) baudą, šiais atvejais:
1. jei Tiekėjas/ tiekėjų grupė atsiima ar pakeičia pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu;
2. jei Tiekėjas/ tiekėjų grupė – Pirkimo laimėtojas atsisako ar vengia pasirašyti Sutartį per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Pirkėjas sumoka Pardavėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros/ PVM sąskaitos faktūros gavimo
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir jai pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkėjui laiku nesumokėjus už pristatytas Prekes, Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo pradėti skaičiuoti Pirkėjui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
Pardavėjui nepristačius Prekių Sutartyje numatytais terminais, Pirkėjas turi teisę be atskiro įspėjimo pradėti skaičiuoti Pardavėjui 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo užsakymo vertės be PVM.
Pardavėjui vienašališkai nutraukus Sutartį prieš terminą ne dėl Pirkėjo kaltės, ar Pirkėjui nutraukus Sutartį prieš terminą dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas sumoka Pirkėjui 10 (dešimties) proc. dydžio baudą nuo maksimalios Sutarties kainos be PVM ir atlygina kitus nuostolius, kurių nepadengia numatyta bauda.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2024-07-22
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2024-07-22
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 37490941

VI.5)

Paskelbimo data

2024-07-10
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?