CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
188773688
Klaipėdos g. 2
Gargždai
96130
LT
Asmuo ryšiams: Erika Pečiulienė
Telefonas: +370 46452332
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.klaipedos-r.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=738692
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Baldų pirkimas projektui "Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra"
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

39100000  -  Baldai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Baldų pirkimas projektui "Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra".
Pirkimas skaidomas į 2 dalis:
I pirkimo dalis - Baldų įsigijimas projektui „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“ (sąraše Eil. Nr. 1- 4);
II pirkimo dalis - Baldų įsigijimas projektui „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“ (sąraše Eil. Nr. 5 - 9)
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

I pirkimo dalis - Baldų įsigijimas projektui „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“ (sąraše Eil. Nr. 1- 4)
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

39100000  -  Baldai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Naujoji g. 5, Priekulė, Klaipėdos rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Baldų įsigijimas projektui „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“ (sąraše Eil. Nr. 1- 4)
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2024-01-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 08.1.1-CPVA-R-407-31-0008 Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

II pirkimo dalis - Baldų įsigijimas projektui „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“ (sąraše Eil. Nr. 5 - 9)
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

39100000  -  Baldai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Naujoji g. 5, Priekulė, Klaipėdos rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Baldų įsigijimas projektui „Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra“ (sąraše Eil. Nr. 5 - 9)
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2024-01-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 08.1.1-CPVA-R-407-31-0008 Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD -aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekėjai), atitinka specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus (toliau visi kartu – reikalavimai).
2. Atskirą EBVPD pildo: tiekėjas; kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį; pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekėjai (jeigu perkančioji organizacija nustato reikalavimus dėl subtiekėjų pašalinimo pagrindų); fiziniai asmenys, kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti Pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 (kvazisubtiekėjai) (jeigu perkančioji organizacija nustato reikalavimus dėl fizinių asmenų, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi ir kuriuos, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas keti na įdarbinti , pašalinimo pagrindų).
3. EBVPD pildomas jį įkėlus interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/.Tiekėjas, pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti „Atvira“. Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis šį užpildytą ir pasirašytą (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo) EBVPD tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais (pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“).
4. EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu neteikiami.
5. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būti na siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Išankstinis apmokėjimas Tiekėjui neatliekamas.
2. Atsiskaitymas už pristatytas ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias Prekes atliekamas per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos.
3. Tiekėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas 10 proc. nuo Pradinės sutarties vertės EUR be PVM dydžio bauda.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-11-27
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2024-02-27
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-11-27
Vietos laikas:  08:45
Vieta:  
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai).
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimas su CVP IS sistemoje gautais pasiūlymais vyksta Komisijos posėdyje ir jis yra prilyginamas vokų atplėšimui. Tiekėjai komisijos posėdžiuose nedalyvauja.
Susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo posėdžiuose turi teisę dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai, PO ar jos įgaliotojo subjekto pakviesti ekspertai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimas vykdomas elektroniniu būdu. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu:https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/).
2. Tuo atveju, jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, nė vėliau kaip iki pirkimo sutarties pasirašymo.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
LT
Telefonas: +370 46390960
Interneto adresas: https://klat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-11-17

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)
Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?