CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=704314
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Transporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių šaldymo agento – freono R134a balionuose pirkimas
Nuorodos numeris:  665291
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

24110000  -  Pramoninės dujos
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – transporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių šaldymo agentas – freonas R134a (toliau – Prekė, šaldymo agentas, freonas) balionuose, jo tiekimas – pristatymas Perkančiajam subjektui ir freono balionų nuoma. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamos Prekės savybės ir reikalavimai, preliminarus Prekės kiekis, kuris laikomas maksimaliu, preliminarūs Prekės (Prekės kiekio freono balionuose) pristatymo kartų ir nuomojamų freono balionų kiekiai, kurie skirti pasiūlymų palyginimui ir nėra laikomi maksimaliais, Prekės tiekimo (pristatymo) ir freono balionų nuomos reikalavimai apibūdinti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“. Prekės užsakymo laikotarpis – 6 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant. Balionų nuomos laikotarpis – 24 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant. Pirkimo sutarties, Prekės užsakymo laikotarpio, balionų nuomos laikotarpio pratęsimai nenumatyti.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 90000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

24110000  -  Pramoninės dujos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – transporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių šaldymo agentas – freonas R134a balionuose, jo tiekimas – pristatymas Perkančiajam subjektui ir freono balionų nuoma. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamos Prekės savybės ir reikalavimai, preliminarus Prekės kiekis, kuris laikomas maksimaliu, preliminarūs Prekės (Prekės kiekio freono balionuose) pristatymo kartų ir nuomojamų freono balionų kiekiai, kurie skirti pasiūlymų palyginimui ir nėra laikomi maksimaliais, Prekės tiekimo (pristatymo) ir freono balionų nuomos reikalavimai apibūdinti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“. Prekės užsakymo laikotarpis – 6 (šeši) mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant. Balionų nuomos laikotarpis – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant. Pirkimo sutarties, Prekės užsakymo laikotarpio, balionų nuomos laikotarpio pratęsimai nenumatyti.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 90000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 26
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas būtų užtikrintas. Perkantysis subjektas reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrintas netesybomis, kaip nurodyta pirkimo sutarties projekte (pirkimo sąlygų 4 priedas).
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į pirkimo sutarties pobūdį ir ypatumus, šalys sutaria, kad už tiekėjo per praėjusį kalendorinį mėnesį pristatytą Prekę (Prekės kiekį), už Prekės (Prekės kiekio freono balionuose) pristatymus bei už nuomojamų freono balionų kiekio nuomą Pirkėjas atsiskaitys per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros už per praėjusį kalendorinį mėnesį pristatytą Prekę (Prekės kiekį), už Prekės (Prekės kiekio freono balionuose) pristatymus bei už nuomojamų freono balionų kiekio nuomą informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis gavimo dienos.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas, nurodytais terminais nepristatęs užsakytos Prekės ar pristatęs nevisą Prekės užsakymu užsakytą Prekės kiekį, nuo pirmos dienos pasibaigus Prekės pristatymo terminui už kiekvieną uždelstą dieną už kiekvieną nepristatytą freono balioną moka 10 Eur baudą. Tiekėjas, nurodytais terminais daugiau nei 3 kartus nepristatęs užsakytos Prekės (Prekės kiekio), nuo pirmos dienos pasibaigus Prekės pristatymo terminui už kiekvieną uždelstą dieną už kiekvieną nepristatytą freono balioną moka 20 Eur baudą. Tiekėjas, nepakeitęs Prekės kita, kokybiška ir reikalavimus atitinkančia, ar nepristatęs trūkstamo Prekės kiekio per pirkimo sutartyje nustatytą terminą, nuo pirmos dienos pasibaigus nurodytam terminui už kiekvieną uždelstą dieną už kiekvieną nepristatytą freono balioną moka 15 Eur bei atlygina kitus Perkančiojo subjekto dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-04-28
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2023-08-24
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-04-28
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose, adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje, arba nuotoliniu būdu.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-04-18
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?