CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
188601311
Švitrigailos g. 18, Vilnius
Vilnius
03223
LT
Asmuo ryšiams: Laima Malcienė
Telefonas: +370 52717521
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pagd.lrv.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=738935
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Oro pagalvių apsauga nuo išsiskleidimo
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

35100000  -  Avariniai ir apsaugos įrenginiai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Oro pagalvių apsauga nuo išsiskleidimo
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

35100000  -  Avariniai ir apsaugos įrenginiai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Sodžiaus g. 25, Širvintos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Oro pagalvių apsauga nuo išsiskleidimo-1 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 2
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Prisegtas kaip dokumentas

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas privalo neturėti 3 lentelėje nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų. Dėl kiekvieno ūkio subjekto (tiekėjas, jungtinės veiklos partneriai [jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė] ir/ar kiti ūkio subjektai [jeigu jų pajėgumais remiamasi]) atskirai turi pateikti tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD (žr. 5 PAGD PD EBPVD) bei Tiekėjo deklaraciją (dokumentą „7 PAGD PD Tiekėjo deklaracija“).
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutartyje papunktyje nustatyta tvarka ir terminais, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Delspinigių negali būti reikalaujama už laikotarpį, kuriam buvo pratęstas apmokėjimo terminas Sutarties Bendrųjų sąlygų 14 p. nustatytais atvejais. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais, Pirkėjo reikalavimu moka Pirkėjui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo nepristatytų (nepataisytų) Prekių vertės už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Delspinigių negali būti reikalaujama už laikotarpį, kuriam buvo pratęstas Prekių pristatymo terminas Sutarties Bendrųjų sąlygų 14 punkto nustatytais atvejais.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-12-05
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 5  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-12-05
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais įvyks skelbime apie
Pirkimą nurodytą dieną Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos adresu Švitrigailos 18, Vilnius.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose,
kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros tiekėjai
nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
LT
Telefonas: +370 70668369

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Priežiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 7 skyriuje
VI.5)

Paskelbimo data

2023-11-17
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?