CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
188752174
Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė
Ukmergė
20114
LT
Asmuo ryšiams: Aušra Strumilienė
Telefonas: +370 34060264
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ukmerge.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=708802
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio, privažiuojamosios gatvės prie Vilniaus g. 94A, Ukmergės mieste, statybos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233000  -  Greitkelių, kelių tiesimo, jų pamatų ir dangos klojimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami baigtiniai darbai iki pilno objekto užbaigimo pagal Techninį darbo projektą „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio, privažiuojamosios gatvės prie Vilniaus g. 94a, Ukmergės mieste, statybos projektas“, kurį sudaro Bendroji dalis, Susisiekimo dalis, Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. Kartu perkamos kontrolinių - geodezinių nuotraukų bei kadastrinių matavimų bylų atlikimo paslaugos.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 198347.11  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233000  -  Greitkelių, kelių tiesimo, jų pamatų ir dangos klojimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkami baigtiniai darbai iki pilno objekto užbaigimo pagal Techninį darbo projektą „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio, privažiuojamosios gatvės prie Vilniaus g. 94a, Ukmergės mieste, statybos projektas“, kurį sudaro Bendroji dalis, Susisiekimo dalis, Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. Kartu perkamos kontrolinių - geodezinių nuotraukų bei kadastrinių matavimų bylų atlikimo paslaugos su VĮ Registrų centras patikra.
Bendrieji statinio rodikliai: Gatvė: kategorija D; ilgis ~ 0,127 km.; važiuojamosios dalies plotis 5,50 m.; eismo juostų skaičius 2; eismo juostos plotis 2,75 m. ;Lietaus nuotekų tinklai: inžinerinių tinklų ilgis ~ 140 m.; vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200 mm.; 250 mm.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 198347.11  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Pakeitimai gali būti atliekami esant aiškiai įrodomiems praleidimams, netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams Užsakovo pateiktoje Techninėje specifikacijoje, Projekte, dėl kurių nebereikia atlikti Darbų arba reikia juos įsigyti papildomai; dėl techninių sprendinių keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos prekės, medžiagos ar įranga; būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mažinti apimtis dėl to, kad Darbai ar jų dalis tapo nereikalingi, t. y. išnyko jų poreikis, Užsakovui ir (ar) siekiant racionaliai naudoti Sutarties finansavimo lėšas; nepakankamas finansavimas Sutarčiai užbaigti.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi įrodyti, kad nėra pagrindo jį pašalinti iš pirkimų pagal VPĮ 46 straipsnio „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ nuostatas. Tiekėjas kartu su pirkimo dokumentais turi pateikti užpildytą Pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (toliau – EBVPD) pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas adresu https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius pateikiamas su pasiūlymu.
Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.
Reikalavimai dėl EBVPD pateikimo:
-jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai;
-jei tiekėjas (ar ūkio subjektų grupė) ketina pasitelkti subtiekėjus (-us) ar ūkio subjektą (us), kuriuo (-iais) planuojama remtis įrodinėjant tiekėjo (ar ūkio subjektų grupės) kvalifikaciją, EBVPD teikiamas už kiekvieną subtiekėją;
-jei tiekėjas (ar ūkio subjektų grupė) ketina pasitelkti specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo (ar ūkio subjektų grupės) kvalifikaciją, tačiau jie nėra tiekėjo (ar ūkio subjektų grupės) ar tiekėjo (ar ūkio subjektų grupės) pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, o laimėjimo atveju nebus įdarbinti, teikiamas šių subjektų EBVPD;
-jei tiekėjas naudojasi trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie Perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti Darbus tenkinimo (tiesiogiai neprisidės prie Darbų atlikimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį) priemonėmis, tuomet tiekėjas neprivalo teikti jų EBVPD.
Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, subrangovai ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais (įrodinėjant šiame punkte reikalaujamą kvalifikaciją) remiasi tiekėjas, turi teisę verstis statybos veikla.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
-
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartis įsigalioja po to, kai Sutarties Šalys pasirašo Sutartį ir Rangovas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (po užtikrinimo pateikimo dienos einančią dieną). Šalims nepasirašius Sutarties ir (arba) Rangovui per nustatytą terminą nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis yra laikoma neįsigaliojusia. Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, arba kai Sutarties Šalys sutaria ją nutraukti, arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais, arba kol bus pasiekta maksimali Sutarties kaina, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.
Rangovas per 10 k.d. nuo Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė - 9900,00 Eur.
Užsakovas su Rangovu atsiskaito ne vėliau kaip per 30 k.d. nuo užsakovo patvirtintų Atliktų darbų aktų ir pagal juos išrašytų PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-06-06
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-06-06
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojantis CVP IS. Registracija CVP IS yra nemokama.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos Perkančiojoje organizacijoje nagrinėjamos ir sprendimai dėl pretenzijų priimami Viešųjų pirkimų įstatymo 102,103 straipsniuose nustatyta tvarka.
Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytų terminų. Perkančioji organizacija nenagrinėja pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties Perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo. Teisę ginčyti Perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus teismine tvarka tiekėjas gali Viešųjų pirkimų įstatymo 101, 102, 104 straipsniuose nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-05-24

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?