CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
188752174
Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė
Ukmergė
20114
LT
Asmuo ryšiams: Ingrida Murauskienė
Telefonas: +370 34060342
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ukmerge.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=710548
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Ukmergės miesto gatvių apšvietimo modernizacija, projektas Nr. 13.1.2-LVPA-T-116-01-0003. LED gatvės apšvietimo šviestuvų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

31500000  -  Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – įvairių galių LED šviestuvai, perkami vietoje dabar miesto gatvėse eksploatuojamų natrio lempų 379 vienetų šviestuvų, su jų pristatymo ir permontavimo paslauga. Tiekėjas Techninėje specifikacijoje nurodytose Ukmergės miesto gatvėse demontuoja senus natrio lempų gatvių šviestuvus, pakeičia Techninėje specifikacijoje nurodytus įvadinius kabelius, pristato ir jų vietoje sumontuoja naujus, energiją taupančius LED šviestuvus. Demontuotus senus šviestuvus perduoda Perkančiajai organizacijai. Pagrindinis modernizacijos tikslas – sutaupyti elektros energijos. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pasiūlymas turi būti pateiktas Techninėje specifikacijoje, kituose dokumentuose (jei yra) nurodytai apimčiai, neskaidant jo smulkiau.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 78512.40  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45316110  -  Kelių apšvietimo įrenginių montavimas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Ukmergės miesto teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – įvairių galių LED šviestuvai, perkami vietoje dabar miesto gatvėse eksploatuojamų natrio lempų 379 vienetų šviestuvų, su jų pristatymo ir permontavimo paslauga. Tiekėjas Techninėje specifikacijoje nurodytose Ukmergės miesto gatvėse demontuoja senus natrio lempų gatvių šviestuvus, pakeičia Techninėje specifikacijoje nurodytus įvadinius kabelius, pristato ir jų vietoje sumontuoja naujus, energiją taupančius LED šviestuvus. Demontuotus senus šviestuvus perduoda Perkančiajai organizacijai. Pagrindinis modernizacijos tikslas – sutaupyti elektros energijos. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pasiūlymas turi būti pateiktas Techninėje specifikacijoje, kituose dokumentuose (jei yra) nurodytai apimčiai, neskaidant jo smulkiau.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 78512.40  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto Nr. 13.2.1-LVPA-T-116-01-0003

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi įrodyti, kad nėra pagrindo jį pašalinti iš pirkimų pagal VPĮ 46 straipsnio „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ nuostatas. Tiekėjas kartu su pirkimo dokumentais turi pateikti užpildytą Pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetetingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnį, atitinka šiame Pirkimo sąlygų skyriuje nustatytus reikalavimus.
Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.
Atskirą EBVPD pildo:
tiekėjas;
kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnį;
jei tiekėjas naudojasi trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie Perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti Prekes tenkinimo (tiesiogiai neprisidės prie Prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį) priemonėmis, tuomet tiekėjas neprivalo teikti jų EBVPD.
EBVPD pildomas adresu https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. EBVPD forma pateikiama šių Pirkimo sąlygų 4 priede. Tiekėjas, pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti „Atvira“. Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis šį užpildytą ir pasirašytą (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo) EBVPD tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais (pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“).
Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, ūkio subjektai toje srityje, kurioje vykdys veiklą, subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui, turi turėti teisę atlikti elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbus.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir Pardavėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Pardavėjas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimą (kartu su sutarties įvykdymo laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimą yra sumokėta). Sutarties užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų pradinės sutarties vertės. Jei Pardavėjas nepateikia Sutarties užtikrinimo per šiame papunktyje nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Pardavėjas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimas turi galioti 1 (vienu) mėnesiu ilgiau nei Sutartyje numatytas Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2023-06-07
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2023-06-07
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks 2023 m. birželio 7 d. ne anksčiau nei po 45 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, Centralizuotų viešųjų pirkimų skyrius 35 kab.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 70668369

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos Perkančiojoje organizacijoje nagrinėjamos ir sprendimai dėl pretenzijų priimami Viešųjų pirkimų įstatymo 102,103 straipsniuose nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos elektroninėmis priemonėmis, laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytų terminų ir tvarkos. Perkančioji organizacija nenagrinėja pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties Perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo. Teisę ginčyti Perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus teismine tvarka tiekėjas gali Viešųjų pirkimų įstatymo 101, 102, 104 straipsniuose nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-05-24

Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)

taip

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai)

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų dalyje (galima pasirinkti vieną arba kelis variantus):

Techninėje specifikacijoje
Sutarties vykdymo sąlygose

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?