CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Raminta Vielavičienė
Telefonas: +370 64558336
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Reklamos kampanijos planavimo ir įgyvendinimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79341000  -  Reklamos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Reklamos kampanijos tikslas-skatinti asmeninę gyventojų iniciatyvą prisidėti prie aplinkosaugos problemų sprendimų finansuojamų ES fondų lėšomis. ES fondų investicijos į tinkamą aplinkos funkcionavimą, tvarkymą ir jos priežiūrą atliekų tvarkymo, vandentvarkos, oro taršos mažinimo, vandens telkinių būklės gerinimo, potvynių prevencijos, užterštų teritorijų tvarkymo, saugomų teritorijų tvarkymo ir kitose aplinkosaugos srityse yra didelės, todėl socialine reklama tikimasi atkreipti žmonių dėmesį į aplinkosaugos problemas ir taip skatinti juos prisidėti prie jų sprendimo.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  255371.90  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79341000  -  Reklamos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
LR aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paslaugos bus perkamos pagal poreikį (faktą). Iš viso paslaugų (bendrai) bus perkama už ne didesnę kaip 309 000,00 Eur su PVM sumą (maksimali bendra paslaugų pirkimo sutarties vertė). Maksimalios apimtys (Eur): informavimo per radiją paslaugų nurodytos konkurso sąlygų techninės specifikacijos 4.1 papunkčio 1 lentelės 5 stulpelyje, informavimo per televiziją paslaugų - konkurso sąlygų techninės specifikacijos 4.2 papunkčio 2 lentelės 5 stulpelyje, kokybinio ir kiekybinio tikslinės auditorijos tyrimo paslaugų - konkurso sąlygų techninės specifikacijos 4.3 papunkčio 3 lentelės 4 stulpelyje. Užsakovas neprivalo įsigyti paslaugų už maksimalią bendrą pirkimo sutarties vertę, taip pat neprivalo įsigyti informavimo per radiją, televiziją ir kokybinio ir kiekybinio tikslinės auditorijos tyrimo paslaugų maksimalių apimčių. Informavimo per televiziją ir radiją paslaugos bus perkamos Vykdytojo pasiūlymo (konkurso sąlygų 5 priedo) 1 ir 2 lentelėse nurodytais įkainiais Eur su PVM, o kokybinis ir kiekybinis tikslinės auditorijos nuomonės tyrimas bus perkami Vykdytojo pasiūlymo (konkurso sąlygų 5 priedo) atitinkamai 3 lentelėje nurodytu įkainiu Eur su PVM.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – Informavimas apie veiksmų programą” (Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0011).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2023/S 086-264073
2023-625170

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: VPS-64

Pavadinimas: Reklamos kampanijos planavimo ir įgyvendinimo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-07-18
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  6
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  6
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  6
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Inspired Communications"
300642933
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  255371.90  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Nurodyta konkurso sąlygose.
VI.5)

Paskelbimo data

2023-08-07

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?